10 mars 2015

Markarbetet

Markarbetet blev lite dyrare än vad vi hade kalkylerat. Under arbetets gång hittades stora mängder blålera med mera. Vi fick beställa 800 ton fyllnadsmassa. Slutresultatet är vi mycket nöjda med trots extra kostader. Rejäl Bygg har gjort ett utmärkt grundarbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar